Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AR-GE ve Proje Bürosu

Başkanlığımıza bağlı AR-GE ve Proje Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik uygulamalar geliştirmek.

Mağdur hakları alanındaki uygulamaları takip ederek, ilgili birimlerle işbirliği halinde istatistikleri takip ederek analiz etmek, mevzuat önerileri geliştirmek.

Mağdur hakları alanında toplumsal farkındalığı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, uluslararası standartları takip etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek, projeler geliştirmek ve bu nitelikteki çalışmaları desteklemek.