Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Muhabere Bürosu

Başkanlığımıza bağlı Muhabere Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Adli süreçte onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurmak amacıyla mağdurlara yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve destek hizmeti sunmak üzere başvuran kişiler tarafından fiziki ya da dijital ortamda Başkanlığımıza gönderilen dilekçe veya taleplere cevap vermek ve bu başvurularla ilgili gerekli birim ve kurumlara yönlendirmeler yapmak.