Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza bağlı Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Adli yardım hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına ve bu hizmetten faydalananların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

Adli yardım alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve adli yardım mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Sunulan adli yardım hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması için Türkiye Barolar Birliği, barolar ve diğer ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak.