Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Adli yardım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetten faydalananların adalete erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
b) Adli yardım alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve adli yardım mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Sunulan adli yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için Türkiye Barolar Birliği, barolar ve diğer ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak.
ç) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.