154/2 SAYILI "AİLE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ" GENELGESİ YAYIMLANDI

Aile içi ve kadına karşı şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların yürütülmesi ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında yol gösterici olması amacıyla 17.12.2019 tarihli ve 154/1 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" Genelgesi gözden geçirilerek 10.01.2023 tarihli ve 154/2 sayılı "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" Genelgesi olarak güncellenmiştir.
154/2 sayılı Genelgede; ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi, Cumhuriyet savcısı tarafından beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun Adli Görüşme Odasında uzman aracılığıyla dinlenmesi,  taraflara ilişkin tedbir, soruşturma ve kovuşturma geçmişi ile boşanma ve velayet davaları gibi risk oluşturabilecek durumların tedbir talep edilmesinde dikkate alınması, kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde, ayrıca izin nedeniyle ceza infaz kurumundan ayrılma durumunda da ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunulmasının sağlanması, tedbir kararlarının olayın ve kararın niteliğine göre kolluk aracılığıyla tebliğ edilebileceğinin göz önünde bulundurulması ile mahkemeden tedbir talebinde bulunulurken dikkat edilmesi gereken sair hususlara yer verilmiştir.

Dökümanlar