18 Haziran 2021 tarihinde, Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında İkinci Bölge Çalıştayı yapılmıştır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) ortaklığıyla yürütülen Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında Türkiye Barolar Birliği, Avukatlar, Kadın Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelinerek kadın ve kırılgan grupların adalete erişimleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.