Adana Adliyesi "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" Açılış ve Ziyaret Programı

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirmek, kırılgan suç mağdurlarına psiko-sosyal destek vermek amacıyla pilot 7 ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin (ADM) ikincisi Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup Moğul’un da katılımı ile Adana Adalet Sarayı'nda açılmıştır.


Başkanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda, 7 pilot il arasında olan Adana Adliyesi’nde de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bakanlığımız temsilcileri ve proje uzmanları ile birlikte tarafından 15-16 Nisan 2019 tarihleri arasında,

·Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
·Adalet Komisyonu Başkanı
·Hakimler ve Cumhuriyet savcıları
·Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri’nde görevli psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları
·Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu ve Mülteci Hakları Komisyonlarından temsilci avukatlar ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmiştir.

2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında diğer pilot adliyelerde de ADM lerin tam olarak faaliyete geçmesi beklenmektedir.

 

Fotoğraflar