Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Sayın Bakanımızın teşrifleri ile düzenlenen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" 16 Kasım 2020 tarihinde başlamıştır.

Program kapsamında adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlerine yönelik ulusal ve uluslararası mevzuatta mağdur hakları, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince sunulan hizmetler, vaka ve iyi uygulama örnekleri konulu eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Fotoğraflar