Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ile Online Toplantılar Devam Etmektedir

10/06/2020 tarihli ve 63 sayılı "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere adli süreçte bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmeti sunmak üzere kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla müdürlerimiz ile çevrimiçi toplantılar düzenlenmektedir. 

Gerçekleştirilen çevrimiçi toplantılar kapsamında hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ele alınmaktadır. Bunun yanında adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından, mağdurlara hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde yürütülmesi gereken çalışmalara ve kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Fotoğraflar