Avrupa Birliği Mağdur Destek Modellerine Genel Bakış konulu konferans

Bakanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan ''Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi''nin "AB En İyi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizinin Gerçekleştirilmesi" başlıklı ikinci bileşeni kapsamında 8-9 Ocak 2018 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile "Avrupa Birliği Mağdur Destek Modellerine Genel Bakış" konulu konferans İstanbul ilinde gerçekleştirilmiştir.

Konferansa hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İspanya, İsveç, Yunanistan, Portekiz, Macaristan, Finlandiya’dan uzmanlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan katılım sağlamıştır.

 

Fotoğraflar