Başkanlığımızca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeğinin hazırlanmasına yönelik çalıştay

Başkanlığımızca yönetmelik çalışmalarına başlanılması hususuna ilişkin 13/09/2018 tarihli Bakan Olur'una istinaden, müstakil bir yönetmelik taslağı hazırlamak üzere çalışma grubu oluşturularak faaliyetlere başlanılmıştır.

Bu kapsamda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin hazırlanması için mağdur hakları alanında çalışan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sosyal çalışma görevlileri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, sivil toplum kuruluşları ve öğretim görevlilerinin katılımıyla çalışma grubu toplantılarının ilki 04 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

Fotoğraflar