Brüksel Avrupa Komisyonu 8. Alt Komite toplantısına Bakanlığımızca katılım sağlanmıştır.

Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinde müktesebat uyumuna ilişkin gelişmelerin takip edilmesi amacıyla kurulan 8 No'lu Alt Komite'nin 15. toplantısı 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
Anılan toplantının 4.6 numaralı başlığı gereğince; mağdur hakları, adli görüşme odaları ve mevzuat çalışmaları konusunda Mağdur Hakları Daire Başkanı tarafından sunum ve bilgilendirme yapılmıştır.

 

Fotoğraflar