CeMRe Eşleştirme Projesi Kapsamında Görüş ve Anket Formlarının Uygulanması Çalıştayı

İspanya Krallığı ile ortak yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin birinci bileşeni olan mevcut hukuki çerçevenin ve uygulamanın analizi ile ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında mağdur ile temasta bulunan meslek gruplarının mağdura yaklaşımlarını analiz etmek amacıyla 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Adana, İzmir, İstanbul, Eskişehir Adliyelerinde, 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Rize, Samsun Malatya Adliyelerinde “1.4 Mağdurların ihtiyaçlarının analizi ve tespit edilmesi” aktivitesinin ikinci aşaması olan anket ve görüşme formlarının uygulanması sağlanmıştır.

Bu kapsamda, hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat, sosyal çalışma görevlisi ve zabıt kâtibi gibi adli süreçte suç mağdurlarına yönelik hizmet sunan meslek mensupları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle İspanya’dan altı kısa dönem uzman (hâkim) ve Adalet Bakanlığından altı uzman eşlik ederek hazırlanan anketler doldurulmuş ve ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğraflar