Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) Eşleştirme Projesi Açılış Toplantısı

Onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile “TR 14 IB JH 02 Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kısa adıyla "CeMRe" projesi açılış töreni 05/07/2017 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Bilal Uçar, İspanya Hâkimler Kurulu Üyesi Mar Cabrejas, İspanya Büyükelçisi Sayın Rafael Mendıvıl Peydro, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Michael Rupp, Kamu Denetçisi Yahya Akman ile Bakanlığımız bürokratları ve hâkimlerinin katılımıyla Hilton Garden Inn Otelde açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Program; Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Aytekin Sakarya'nın açılış konuşmasıyla başlamış olup, Mağdur Hakları Daire Başkanı ve Faydalanıcı Ülke Proje Lideri Sayın Muhittin Özdemir ile Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Sayın Pedro Jose Barcelo Obrador'un proje hakkında vermiş oldukları bilgilendirme sunumları ile son bulmuştur.

 

Fotoğraflar