Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi" (CEMRE) Projesi 20 Nisan 2017 tarihinde başlatılmıştır.

Projenin amacı, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında; 7 pilot ilde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri" başta olmak üzere, "mağdur hakları stratejik planı" hazırlanmış ve "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" güncellenmiştir. Yine birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek başarılı çıktılar elde edilmiştir.

Projenin kapanış programı 18/06/2019 tarihinde Ankara Hakimevinde; Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün teşrifleri ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu, Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin Cenik ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin, Hâkim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç ve Kurul üyeleri, Hâkim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Sayın Fuzuli Aydoğdu, İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Eduardo Ibañez López-Dóriga, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Munuera Vinals, İspanya Hâkimler Kurulu Üyesi Sayın Mar Cabrejas ve Bakanlığımız birim amirlerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Kapanış töreninde, mağdur odaklı yaklaşımlar ve mağdurların adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar ve Adli Görüşme Odaları / Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlük uygulamaları üzerinde durulmuş ve kaydedilen gelişmeler aktarılmıştır.

Bu başarılı uygulamaları daha iyi bir noktaya getirebilmek için aynı istek ve kararlılıkla çalışmalarımız devam edecektir.

 

Fotoğraflar