Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) Eşleştirme Projesi Kapsamında Mağdur Destek Birimlerinde Görev Yapan Personele Yönelik Eğitim Semineri

Bakanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan ''Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi''nin "Mağdurların Korunmasına İlişkin Model Önerisi ve Pilot Birimlerin Uygulamaya Geçmesi" başlıklı dördüncü bileşeni kapsamında 5-7 Kasım 2018 tarihleri arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile Mağdur Destek Birimlerinde Görev Yapan Personele Yönelik eğitimler hâkim, Cumhuriyet savcıları, sosyal çalışma görevlileri, zabıt kâtipleri, üye ülke uzmanları ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Ankara ilinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitim programı EDB Ankara Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mehmet Aykut Cihangir, Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Murat Binici’nin açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Uzmanlar ile alanla ilgili çalışan eğitimcilerin sunumları ve kapanış töreninden sonra katılımcılara sertifikaları dağıtılarak eğitim programı tamamlanmıştır.

 

Fotoğraflar