Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) Eşleştirme Projesi Kapsamında Türkiye İçin En Uygun Modelin Belirlenmesi Çalıştayı

İspanya Krallığı ile ortak yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin dördüncü bileşeni olan mağdurların korunmasına ilişkin model önerisi ve pilot birimlerin uygulamaya geçmesi faaliyetinin “Adli destek ve mağdur hizmetleri birimleri kurulması” aktivitesi kapsamında "Türkiye İçin En Uygun Modelin Belirlenmesi Çalıştayı" 10-11 Eylül 2018 tarihleri arasında farklı kurum temsilcilerinin katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilmiştir.
 

Fotoğraflar