Ceza Adaletinde Mağdur Haklarının Analizi Çalıştayı

Onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve İspanya Krallığı işbirliği ile “TR 14 IB JH 02 Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” 20/04/2017 tarihi itibariyle yürütülmeye başlanmıştır.

Uygulama süresi 24 ay olan bu projenin amacı, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamaktır.

“Mevcut Hukuki Çerçevenin ve Uygulamanın Analizi İle İhtiyaçların Belirlenmesi” bileşeni kapsamında mağdurlara ilişkin mevzuatın analizinin yapılması ve mevzuattan kaynaklı sorunların ortaya konulması amacıyla 5 - 6 Haziran 2017 tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Hakimevinde “Ceza Hukukunda Mağdur Haklarının Analizi Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştaya akademisyenler, yabancı uzmanlar, hâkim-savcılar, kamu kurumu temsilcileri, sosyal çalışma görevlileri, avukatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmıştır. Çalıştay altı oturum şeklinde yapılmış olup oturumlar; Türk Ceza Kanununda mağdur hakları, Ceza Muhakemesi Kanununda mağdur hakları, 6284 sayılı Kanununda mağdur hakları, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta mağdur haklarının tartışılması ve değerlendirilmesi şeklinde sonlandırılmıştır.

 

Fotoğraflar