Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar; Etkin Politika Geliştirme Çalıştayı

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 2015-2019 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Stratejisinin “Çocuk adalet sisteminde çocuğun etkin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi” kenar başlıklı 7.1 No'lu hedefi kapsamında “yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara uygun şekilde gözden geçirilmesi” bir strateji olarak belirlenmiştir.

Yine, aynı döneme ilişkin Bakanlığımız Stratejik Planının “Çocuk adaleti sisteminin güçlendirilmesi” kenar başlıklı 2.6 No’lu hedefinde “Çocuklara yönelik mevzuatın analizinin yapılması ve ihtiyaç olması halinde mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması” stratejik bir hedef olarak öngörülmüştür.

Bu kapsamda, hazırlık çalışmaları devam etmekte olan Mağdur Hakları Kanun Taslağı ile başta çocuklar olmak üzere kırılgan gruba dâhil mağdurlara adli süreçte etkin destek hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Anılan çalışmalara katkı sağlanması amacıyla Bakanlığımız ve TAIEX işbirliğiyle; Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu Başkanı Sayın Christian Berger, UNİCEF temsilcileri, çocuk adaletine yönelik çalışmalar yürüten akademisyenler, yerli ve yabancı uzmanlar, çocuklara yönelik hizmet sunan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve sosyal çalışma görevlileri ile kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara'da “Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme” konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğraflar