İCRA YOLU İLE ÇOCUK TESLİMİ UYGULAMASI SONA ERİYOR.

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
4 Ağustos 2022


Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede 4 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları ortaya koyuyor.


ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ BİR USUL
Yeni çocuk teslim usulü ile birlikte 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk teslimi sona eriyor. Bu yeni uygulama ile birlikte, çocuğun üstün yararı esas tutularak, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.
 
- Ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı “Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri” ne başvuracak.
- Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne-babalar artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak.
- Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek.
- Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak.
- Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev alacak.
- Öncelikle taraflarla iletişime geçilecek.
- Taraflara aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek.
- Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilecek. 
- Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlar tarafından bilgilendirilecek.
- Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulacak.
- Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek.
- Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek.


ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİNİN SAYISI 50 ye ULAŞTI.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte öncelikle hazırlıklarını tamamlayan 50 il ve ilçede başlatılan bu uygulamanın 2022 yılı sonuna kadar yaygınlaştırılması ve bir yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesi planlanıyor. 

ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZLERİ NERELERDE OLUŞTURULUYOR
“Çocuk Görüşme Merkezleri” çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor.
Bu uygulamanın başlatıldığı pilot il ve ilçelerde çocuk görüşme merkezleri oluşturulurken; aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, gençlik merkezleri, millet bahçe ve odaları, kreş ve anaokulları gibi çocuk dostu alanlar da değerlendiriliyor.
Ayrıca bu merkezlerde/mekânlarda içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme/oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer alıyor.


Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik
Uygulamanın başlatıldığı il ve ilçeler