İCRA YOLU İLE ÇOCUK TESLİMİNE SON VEREN UYGULAMA 18 İL - İLÇE ADLİYESİNDE DAHA BAŞLADI

UZMANLAR ARACILIĞIYLA ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ UYGULAMAYA 18 İL VE İLÇE ADLİYESİNDE DAHA BAŞLANDI

Adalet Bakanlığınca yürütülen icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamaya, bugün 18 il ve ilçe adliyesinde daha başlandı. Böylece uygulamanın yapıldığı adliye sayısı 260‘a yükseldi.
Uygulamaya ilk olarak 4 Nisan 2022 tarihinde 11 il adliyesinde başlanmıştı. Bugüne kadar değişik tarihlerde çeşitli il ve ilçelerde olmak üzere 87 adliyede adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince, 155 adliyede ise Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüklerince çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getirilmeye başlanmıştı. Böylelikle yeni uygulamaya geçen adliye sayısı 242’ye ulaşmıştı.

UYGULAMA ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ BULUNAN 18 İL VE İLÇE ADLİYESİNDE DAHA BAŞLADI

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamaya, bugün itibariyle İstanbul Anadolu ve Ankara Batı Adliyeleri de dâhil olmak üzere 18 adliyede daha başlandı.
Ağrı, Amasya, Ankara Batı, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, İstanbul Anadolu, Sinop, Zonguldak, Boyabat, Erciş, Fethiye, Gölcük, Kuşadası, Nazilli, Torbalı, Turgutlu adliyelerinde açılan çocuk teslimi merkezleri ile bu sayı 260’a (57 il ve 203 ilçe merkezi) ulaştı.
Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara "Çocuk Teslimi ve Çocukla İlişki Kurulması Süreci” ile ilgili online ve yüz yüze eğitimler veriliyor.
Uygulamanın, 2023 yılı Ağustos ayına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Uygulamanın başladığı 4 Nisan 2022 tarihinden bu yana adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri ve müdürlük bulunmayan yerlerde hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlükleri tarafından 242 adliyede (47 il ve 195 ilçe merkezi) 309 dosyada çocuk teslimi, 3026 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 3335 dosyada çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildi.   

TÜM MASRAFLAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Adalet Bakanlığınca çocukların üstün yararı gözetilerek hayata geçirilen yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine, bulunmayan yerlerde ise hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüklerine başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde masrafları Devlet tarafından karşılanmak suretiyle çocukları ile görüşebiliyor.

ÖZEL ALANLAR OLUŞTURULUYOR

Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor. Bugüne kadar İcra Daireleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, çocuk dostu oluşturulan uygun teslim mekânlarında uzmanlar tarafından, zorla değil, öncelikle taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getiriliyor. Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebiliyor. Uygulamayla birlikte, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının boşanma sürecinin olumsuz etkilerinden korunması, ebeveynleri veya yakınları ile sağlıklı ilişki kurması amacıyla eğitim veya danışmanlık hizmeti almaları, boşanma süreci ve sonrasında ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.