II. Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi.

İspanya Birleşik Krallığı ile birlikte yürütülen Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CEMRE) Projesi kapsamında Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği II. Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu 9-10 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Cumhuriyet Başsavcı ve Komisyon Başkanları, Adalet Bakanlığı temsilcileri, yerli / yabancı akademisyen ve uzmanlar, adli destek müdürleri ve uzmanları, hakim ve savcı adayları ve hukuk fakültesi öğrencileri katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmaları Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şenay Yalçın, İspanya Proje Lideri Jose Garcia Moreno ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya tarafından yapılan sempozyum ilgiyle takip edilmiştir.

Sempozyum özellikle suç mağdurlara sunulan hizmetler hususunda Ülkemiz ve dünya iyi uygulama örneklerinin görülmesine fırsat vermiştir.

Özellikle suç mağduru çocuklar ve Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları Uygulamaları, kapsamlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde (ADM) yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara verilmesi gereken hizmetler konusunda yapılan öneri ve tavsiyelerin büyük oranda ADM yapılanması ile karşılandığı, bu aşamadan sonra uygulamanın takip ve analiz edilerek niteliğinin geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Yargılama aşamasından sonra da mağduru koruma gerekliliklerine atıflar yapılmış, engelli ve yaşlı suç mağdurlarına yönelik olarak yaklaşım ilkeleri ortaya konulmuş ve ilgiyle takip edilmiştir.

ADM uygulamalarında kullanılan bireysel değerlendirme ve adli sistemde vaka yönetimi konularında iyi uygulama örnekleri sunulmuş ve mağdurlara yönelik hizmetlerin sunumunda sivil toplum kuruluşlarının rolü irdelenmiştir.

 

Fotoğraflar