ISRARLI TAKİP ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddetle etkin mücadele kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile ısrarlı takip fiilleri Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir suç olarak düzenlenmiş, bu doğrultuda Başkanlığımızca söz konusu suçun uygulanma alanına dair farkındalık çalışmalarına başlanmıştır. 

Uygulayıcıların karşılaşmış oldukları ısrarlı takip eylemlerini ivedilikle tespit ederek gereken önlemleri alma hususunda atacakları adımların, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda oldukça önemli olduğu değerlendirilmekle 5237 sayılı Kanun’un 123/A maddesinde yer bulan “ısrarlı takip” suçunun soruşturma ve kovuşturma esasları, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin etkinliğinin artırılması ve ihlallerin önlenmesi konularında farkındalık oluşturulması amacıyla Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan’ın teşrifleriyle 20 Aralık 2022 tarihinde Eskişehir ilinde "Israrlı Takip Çalıştayı " düzenlenmiştir.

Çalıştayda; Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Meral Gökkaya “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Israrlı Takip Suçunun Önemi”, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Elif Çelik “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Son Dönemde Yapılan Mevzuat Değişiklikleri”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci “Ceza Hukuku Açısından Israrlı Takip Eylemleri”, Ankara 10. Aile Mahkemesi Hâkimi Nevin Birinci“6284 Sayılı Kanun Açısından Israrlı Takip Eylemleri”, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun “Israrlı Takip Suçuna İlişkin Uygulama Örnekleri” konularında sunum gerçekleştirmişlerdir.

Fotoğraflar