İzmir Adliyesi "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" Açılış ve Ziyaret Programı

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirmek, kırılgan suç mağdurlarına psiko-sosyal destek vermek amacıyla pilot 7 ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin (ADM) bir diğeri, İzmir Adalet Sarayı'nda açılmıştır.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü CEMRE projesi kapsamında belirlenen; İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize Adliyelerinde ADM için gerekli hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış ve İzmir ADM hizmet sunumuna başlamıştır.

Müdürlüklerin başta çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar gibi kırılgan gruba dahil mağdurlar olmak üzere tüm suç mağdurlarının adli süreçte etkin şekilde desteklenmesi görevini yerine getirmesi amaçlanmaktadır.

Hizmet sunumuna ilişkin standartların daha da geliştirilerek vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının etkin olarak kullanıldığı bir sistem kurgulanmıştır. Bunun yanı sıra suç mağdurlarına yönelik etkin bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti de sunulması öngörülmektedir.

Yine vaka yönetimi sistemiyle psiko sosyal destek hizmetleri adli destek görevlileri aracılığıyla sunulacak, mağdurun suç öncesi sosyal hayatına dönebilmesi için çaba sarfedilecektir.

Müdürlükler aynı zamanda ilgili kurumlar ve Barolar ile birlikte, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacak, koruma zincirinin adli süreçteki halkası güçlendirilecektir.

Böylece özellikle kırılgan gruba dahil suç mağdurlarının adalete erişimini daha da güçlendirilmektedir.

2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında diğer pilot adliyelerde de ADM lerin tam olarak faaliyete geçmesi beklenmektedir.

 

Fotoğraflar