Kadına Yönelik Cinsel Tacizle Mücadele konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır

Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından İstanbul’da 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘’Kadına Yönelik Cinsel Tacizle Mücadele’’ konulu çalıştaya davet üzerine Başkanlığımızda görevli Daire Başkanı Sayın Meral Gökkaya, Tetkik Hakimi Melek Arslan ve Adli Destek Müdürlüklerimizde görevli müdürler tarafından katılım sağlanarak ADM yapılanması ve AGO uygulaması konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Çalıştayda ayrıca mağdurun hukuki mücadeleye başvuru ve hukuki mücadeleyi sürdürme motivasyonunun düşmesi hususunda oluşturulan grup çalışmasında kadına yönelik cinsel tacizle mücadelede karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerine katkıda bulunulmuştur.

Fotoğraflar