Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurul Toplantısı Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı (2016-2020) kapsamında bu yıl içinde hazırlanan “Acil Faaliyet Planı” konuya temas eden ilgili Bakanlıkları, kuruluşları bir araya getirmiş ve 2020-2021 yıllarında atılacak adımlar planlanmıştır.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği içinde çalışılan Bakanlık temsilcileriyle birlikte oluşturulan çalışma grubunca, kurumlarca acil alınması gereken önlemlerin belirlendiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlanmış, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ile uygulanmaya başlanmıştır.

2019 yılı Aralık ayında Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurul Toplantıları gerçekleştirilmiş ve müteakip toplantının ise daha önce kararlaştırıldığı üzere Adalet bakanlığı ev sahipliğinde 14.01.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Başkanlığımız ev sahipliğinde gerçekleşen son teknik kurul toplantısında farklı bakanlık ve birimlerden katılım sağlayan temsilciler koordinasyon planında sorumlu oldukları alanlar ile ilgili hangi noktada olduklarını dile getirmişler, kendi kurumları özelinde gelecek dönem planlamalarına ilişkin bilgi vermişlerdir.

 

Fotoğraflar