Mağdur Hakları Danışma Kurulu'nun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi.

 Mağdur Hakları Danışma Kurulu’nun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi.

10 Haziran 2020 tarihli 63 Numaralı "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" gereğince; adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere yönelik hizmetlerin sunumuna ve hizmet sunumunda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Mağdur Hakları Danışma Kurulu teşekkül ettirilmiş ve yılda en az bir kez toplanması öngörülmüştür.
13 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Danışma Kurulunun toplantısına, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün açılış konuşmaları ile başlanılmış, daha sonra danışma kurulu tarafından gündem maddeleri müzakere edilmiştir.
Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı / Bakan Yardımcıları ile Türkiye Barolar Birliği ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda;

  • Adli Görüşme Odaları (AGO) ve Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) sayısının artırılması,
  • Mağdur çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar konusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar / hizmet haritalandırması / tedbir odaklı yaklaşım,
  • Çocukların tekrar suça temas etmesini engellemeye, suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılmalarına yönelik yapılabilecek faaliyet ve etkinlikler,
  • Aile, boşanma ve ebeveyn danışmanlığı uygulamaları konusunda koordinasyon ve farkındalık çalışmaları,
  • Tekrarlanan kadına yönelik şiddet vakaları konusunda erken uyarı mekanizmaları
  • Mağdura yaklaşım kılavuzu ve mağdura yaklaşım ilkelerinin yapılacak eğitim çalışmalarında kullanılması,
  • Hukuk ve Adalet dersinin etki analizi ve lise aşamasında da değerlendirilmesi / Gençlere yönelik hukuk okuryazarlığı,
hususları ele alınmış ve tespit edilen aksaklıkların önüne geçilebilmesi ve mağdur hakları alanında sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik somut kararlar alınmıştır.

Fotoğraflar