Mağdurların İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi Birinci Çalıştayı

İspanya Krallığı ile ortak yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin birinci bileşeni olan mevcut hukuki çerçevenin ve uygulamanın analizi ile ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında 11-13 Eylül 2017 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda “Mağdurların İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi” aktivitesinin birinci aşaması olan anket ve görüşme formlarının hazırlanabilmesi için bir çalıştay düzenlenmiştir. İspanya’dan beş kısa dönem yabancı uzman (hakim, polis memuru) ile çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri temsilcisi çalıştaya katılım sağlamıştır.

Çalıştay kapsamında birinci ve ikinci gününde İspanyol uzmanlar ceza adalet sistemi içerisindeki mağdurların mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek için Türk katılımcılara çeşitli sorular yöneltmişlerdir ve katılımcılar tarafından projenin bir sonraki faaliyeti olan yedi pilot ilde uygulanacak olan anket ve görüşme formlarının hazırlanmasına yönelik taslak oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalıştayın üçüncü gününde yabancı uzmanların hazırlamış olduğu anket taslağı Türk katılımcılar ile birlikte tartışılmıştır.

 

Fotoğraflar