Mültecilerin Adalete Erişiminin Kolaylaştırılması (MAEK) Projesi Kapsamında Eskişehir’de Farkındalık Eğitimi

Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde “Mültecilerin Adalete Erişiminin Kolaylaştırılması Projesi (MAEK)” yürütülmektedir. Proje ile Suriyeliler, geçici korunma altındaki diğer kişiler ve ev sahibi toplulukların üyeleri için dört ana alanda katkı sunulması hedeflenmektedir.

Bu hedefler arasında, adli güçlendirme ve adalete erişimin arttırması; toplum güvenliği ve sosyal uyumun güçlendirilmesi; adalet, güvenlik ve insan hakları kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile mücadele ederek kadın ve kız çocukları için adalet ve güvenliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eylül 2018 ile Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek projenin ana yararlanıcısı Adalet Bakanlığı’dır.

Proje bileşenleri; bu alanında hizmet sunan kurumlar hakkında değerlendirme raporunun hazırlanması, bu raporun sonucuna göre yargı kurumlarının etkinliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması ve yargı alanındaki aktörler için eğitim modüllerinin hazırlanmasıdır.

Proje bileşenler kapsamında; sisteme ilişkin ana hatların değerlendirilmesi, pilot illerdeki yargı kurumlarına ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, ziyaret raporlarının hazırlanması, hukuki yardım ve diğer uyuşmazlık çözüm yolları hakkında haklar, yükümlülükler ve mevcut hizmetler hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyalarının yürütülmesi ve Suriyeliler ile geçici korunma altındaki diğer kişiler ve ev sahibi toplulukların üyelerine sağlanan hukuki yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi, hakim, Cumhuriyet savcısı ve destek personel için eğitim modülleri hazırlanması, davranış eğitimi modüllerinin hazırlanması, yerel ve ulusal düzeyde pilot illerde eğitimlerin uygulanması ve değerlendirme ve eğitim sonuçlarının yayılması için etkinlik organizasyonu yapılması ve sonraki adımlar için fırsatların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu proje kapsamında pilot uygulama için seçilen illerden biri olan Eskişehir’de 25-26 Ekim 2019 tarihlerinde adalet aktörlerine yönelik (hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve mahkeme uzmanları) mültecilere yaklaşım, mülteci hukuku, okul öncesi çocukla iletişim ve Başkanlığımızın sorumluluğunda çalışmakta olan Adli Görüşme Odalarımız (AGO) ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimiz (ADM) hakkında eğitim verilmiştir. Ayrıca Eskişehir’de yaşayan mültecilere proje kapsamında hazırlanan broşürler hakkında bilgilendirme yapılmış ve suç mağduru oldukları durumda yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip oldukları ve mağdur olduklarında Türk hukukunda nasıl bir yol izleyebilecekleri hakkında farkındalık eğitimi verilmiştir.

 

Fotoğraflar