Mültecilerin Adalete Erişiminin Kolaylaştırılması (MAEK) Projesi kapsamında Eskişehir Saha Ziyareti

Başkanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde “Mültecilerin adalete erişiminin kolaylaştırılması projesi” yürütülmektedir. Proje ile, Suriyeliler, geçici korunma altındaki diğer kişiler ve ev sahibi toplulukların üyeleri için 4 ana alanda katkı sunulması hedeflenmektedir. Bu hedefler arasında, Adli güçlendirme ve adalete erişimin arttırması; toplum güvenliği ve sosyal uyumun güçlendirilmesi; adalet, güvenlik ve insan hakları kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile mücadele ederek kadın ve kız çocukları için adalet ve güvenliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Genel bütçesi 300,000 $ olan ve Eylül 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek projenin ana yararlanıcısı Adalet Bakanlığı’dır.

Proje bileşenleri; yargı alanındaki kurumlar hakkında değerlendirme raporunun hazırlanması, bu raporun sonucuna göre yargı kurumlarının etkinliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması ve yargı alanındaki aktörler için eğitim modüllerinin hazırlanmasıdır.

Söz konusu bileşenler kapsamında temel faaliyetler gerçekleştirilecek olup, bu faaliyetler sonucunda;

Sisteme ilişkin ana hatların değerlendirilmesi, pilot illerdeki yargı kurumlarına ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, ziyaret raporlarının hazırlanması, hukuki yardım ve diğer uyuşmazlık çözüm yolları hakkında haklar, yükümlülükler ve mevcut hizmetler hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyalarının yürütülmesi ve Suriyeliler ile geçici korunma altındaki diğer kişiler ve ev sahibi toplulukların üyelerine sağlanan hukuki yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi, hakim, savcı ve destek personel için eğitim modülleri hazırlanması, davranış eğitimi modüllerinin hazırlanması, yerel ve ulusal düzeyde pilot illerde eğitimlerin uygulanması ve değerlendirme ve eğitim sonuçlarının yayılması için etkinlik organizasyonu yapılması ve sonraki adımlar için fırsatların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu Proje kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Adana illeri pilot uygulama için seçilmiştir. Pilot illerin hepsinde Başkanlığımızın sorumluluğunda çalışmakta olan Adli Görüşme Odalarımız bulunmakta, İstanbul Anadolu Adliyesi, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Adana illerinde ise Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimiz faaliyet göstermektedir.

Proje kapsamında saha ziyareti 18 – 19 Nisan 2019 tarihlerinde Eskişehir’e gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında Eskişehir Cumhuriyet başsavcısı ile Adalet Komisyonu Başkanı ziyaret edilmiştir. Daha sonra Eskişehir Barosu, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ziyaret edilerek, geçici koruma kapsamında kalan kişilere yönelik sunulan hizmetler, yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğraflar