Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Mağdur Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında Şanlıurfa ili saha ziyareti

Bakanlığımız ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğinde başlanılan proje kapsamında; bir yönü ile mağdur olarak kabul edilen suça sürüklenen çocukların, adli süreçte yaşadıkları sorunların tespiti ve adalet hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik faaliyetler yapılarak adalet hizmetlerini etkili ve aktif kullanımlarına yönelik desteklenmesi hedeflenmektedir.

Projeden elde edilecek çıktılar ile adli görüşme odalarının suça sürüklenen çocuklara yönelik kullanımını arttırmak ve yedi pilot ilde kurulan adli destek müdürlüklerinde suça sürüklenen çocuklara verilecek olan hizmeti şekillendirmek amaçlanmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar, Yargı Reformu Stratejisi ile Stratejik Plan’da yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi yönelik önemli bir adım teşkil edecektir.

Söz konusu proje kapsamında pilot uygulama için seçilen illerden biri olan Şanlıurfa ilinde 13-15 Kasım 2019 tarihinde suça sürüklenen çocukların adli süreçte yaşadıkları soruların tespiti ve verilen hizmete katkı sağlaması amacıyla;

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı / Adalet Komisyonu Başkanı ve ilgili hakim ve Cumhuriyet savcıları ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Yine bu alanda faaliyet gösteren adli destek görevlileri ve uzmanlar yanında katip ve yazı işleri müdürleri ile de görüşmeler yapılmış, ayrıca suça sürüklenen çocuklar ile de mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Ziyaretin son günü çocuk alanında çalışan ilgili tüm birimlerin katılımı ile "Adli Süreçte Suça Sürüklenen Çocukların Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve adli sürecin başında, ortasında ve sonunda çocukların yaşadıkları süreç, sorunlar ve çözüm önerileri birlikte değerlendirilmiştir.

Şanlıurfa Adliyesinde kurulu olan Adli Görüşme Odaları değerlendirilerek Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiştir. Yine 1.Yargı paketi sonrasında 2020 yılının ilk yarısında kurulması öngörülen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"nin Şanlıurfa Adliyesinde de kurulması yönünde hazırlıklar başlatılmıştır.

Proje kapsamındaki saha ziyaretleri; Erzurum ile devam edecek ve proje sonunda bir analiz raporu hazırlanacaktır.

 

Fotoğraflar