Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi / SILA II ihtiyaç analiz çalışmaları kapsamında pilot illerde ilgili kurumlar ziyaret edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen proje, Türkiye’de adli yardım uygulamalarına yönelik daha koordineli, nitelikli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmesini ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin çalışmaların artırılması için farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmek amacıyla, şiddet mağdurlarına yönelik özel adli yardım hizmetlerine ilişkin pilot uygulamalar yapılacaktır.

Bu bağlamda, Antalya, Denizli, Balıkesir, Mardin, Nevşehir, Samsun ve Rize Baroları 7 pilot baro olarak belirlenmiştir. Adli yardım hizmetleri açısından her pilot baronun mevcut durumunun anlaşılması ve her ilde kurumlar arasındaki koordinasyon mekanizmalarının haritasının çıkarılması için analiz çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Projenin faaliyetlerinin yakın zamanda başlaması planlanmaktadır.

25 Mart 2019 – 28 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Antalya il ziyaretine proje ekibinin yanında, Başkanlığımız temsilcileri katılmıştır. Yapılan saha incelemesinde,

-Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı,
-Valilik,
-Antalya Barosu, baro kurul ve komisyonları,
-Antalya İl Emniyet Müdürlüğü,
-Antalya Jandarma İl Komutanlığı,
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü,
-Akdeniz Üniversitesi ziyaret edilmiştir.

Ziyaretlerde, projenin amacı ve faaliyetleri ilgililere tanıtılmış ve pilot illerin ihtiyaçları, beklentileri ve mevcut uygulamalarına ilişkin bilgi edinilmiştir.

 

Fotoğraflar