UNWomen Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi tarafından düzenlenen Forumda Adli Görüşme Odaları ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine ilişkin Başkanlığımızca sunum yapılmıştır.

UNWomen Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi tarafından 9-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Arnavutluk'da İstanbul Sözleşmesinin Tanıtılması ve cinsel suç mağdurlarının adli süreçte desteklenmesi konulu İkinci Bölgesel Forum düzenlenmiştir.

Anılan forumda, katılımcı ülkelerde İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve bu sırada karşılaşılan sorunlara değinilmiştir. Bununla birlikte anılan ülkelerde özellikle cinsel suç mağdurlarına sunulan destek hizmetleri hakkında sunumlar yapılmıştır.

Ülkemiz başarılı uygulama örneği olarak Adli Görüşme Odaları ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri hakkında Başkanlığımız Tetkik Hakimi Gökçe Bahar Öztürk tarafından da bir sunum yapılmış ve ilgiyle takip edilmiştir.

 

Fotoğraflar