VERİ PAYLAŞIMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

VERİ PAYLAŞIMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında adalete erişimin güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.
Adli yardıma başvuru prosedürünün kolaylaştırılması amacıyla “Adli Yardım Başvuru Formu” hazırlanmış ve e-devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 2022 yılı Mayıs ayında imzalanan “Veri Paylaşımı İşbirliği Protokolü” ile birlikte, adli yardım taleplerinin değerlendirilmesinde vatandaş açısından süreci hızlandıran bir uygulama daha sisteme entegre ediliyor.
Adli yardım talebinde bulunan kişi hakkında daha önce sosyal yardımlaşma kapsamında bir araştırma yapılmış ise, bu veriler ilgili mahkeme hâkimi tarafından sorgulanabilecek. Vatandaş adli süreçte yardıma ihtiyaç duyduğunu ortaya koyan bilgi ve belgeleri ayrıca toplama zahmetinden kurtulacak.  
ADLİ YARDIM SİSTEMİNDE VATANDAŞ ODAKLI BİR KOLAYLIK DAHA HAYATA GEÇTİ
Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adli yardıma başvuru usulünün kolaylaştırılarak, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla standart başvuru formu oluşturuldu.
Fiziki olarak adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinden de temin edilebilen bu başvuru formuna, mahkeme ön bürolarından da erişilebiliyor.
Artık, adli yardım talepli dava açmak isteyen vatandaşlarımız bu başvuru formuna E-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal sayfasından da erişebiliyor.
Özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında kullanılmak üzere oluşturulan, başvuru sırasında istenen belgelerin standarda bağlanmasına yönelik Adli Yardım Başvuru Formuna https://vatandas.uyap.gov.tr adresinden erişilebiliyor.
ADLİ YARDIM BAŞVURU USULÜ
Adli Yardım talebinde bulunabilmek için öncelikle mahkemeye başvurularak bu yönde talepte bulunulması gerekiyor. Başvurucunun adli yardımdan yararlanma koşullarını taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.
Mahkeme, adlî yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar verebiliyor.
Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar, dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunuyor.
RESMİ KURUMLARI DOLAŞIP EVRAK TOPARLAMAYA SON
Oluşturulan bu standart başvuru formu ile, başvurucunun maddi durumuna ilişkin bazı bilgi ve belgelere UYAP üzerinden adli mercilerin doğrudan erişim sağladığı hatırlatılarak, kendisinden sadece formda yöneltilen diğer sorulara doğru ve eksiksiz şekilde cevap vermesi isteniliyor.  Bu sayede adli yardım talebinde bulunan kişilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.
Bu formun uygulamaya konulması ile birlikte adli yardım talebinde bulunan vatandaşlar, farklı bilgi ve belgeleri değişik kurumları dolaşarak toplama ve bekleme zahmetinden kurtarılarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bunun yanında adli yardım başvurularının yararlanma koşullarının değerlendirilmesinde benzer kriterlerin gözetilerek uygulama birliğinin sağlanması da öngörülüyor.