CeMRe Eşleştirme Projesi Kapsamında İngiltere ve Kuzey İrlanda'ya Çalışma Ziyareti

İspanya Krallığı ile ortak yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin ikinci bileşeni olan AB en iyi uygulamalarının karşılaştırmalı analizinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde 4-8 Mart 2019 tarihleri arasında İngiltere ve Kuzey İrlanda’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretinde bulunan heyet içerisinde Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Tetkik Hâkimi Murat Binici ve Sosyal Çalışmacı Şebnem Müzeyyen Çöllü yer almışlardır.

 

Fotoğraflar
Dökümanlar